Choď na obsah Choď na menu
 


Vítame Vás na našej stránke

VZDELÁVACIA AKADÉMIA - PRUSKÉ

 

V dnešnej uponáhľanej dobe zamestnávanie pracovníkov bez odbornej spôsobilosti je obrovským rizikom v podnikaní, nakoľko neodbornosť zamestnancov pri obsluhe strojov spôsobuje časté a zbytočné poruchy, zvyšuje prevádzkové náklady a tým Vás oberá o zisk.

 

V prípade pracovného úrazu, keď pracovník nemá platný doklad na obsluhu strojov, hrozia Vám vysoké pokuty zo strany kompetentných orgánov. 

 

Vzhľadom na ustanovenia § 7, Zákona NR SR č. 154/2013 Z. z., v znení Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z., je povinnosťou zamestnávateľa pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať všetkých svojich zamestnancov s právnymi a inými legislatívnymi predpismi, ktoré boli vydané za účelom ochrany práce.

 

Ponúkame Vám služby v oblasti vzdelávania zamestnancov v kurzoch, aktualizačných odborných prípravách, opakovaných školeniach pre obsluhu strojov.

 

Od roku 1999 kedy nám bol udelený menovací dekrét MP SR č. 9/99 - Skúšobný komisár, sme za uplynulé obdobie vyškolili množstvo odborníkov v rôznych sférach (výrobný a spracovateľský priemysel, poľnohospodárstvo, služby, stavebníctvo, doprava, logistika, SKI - centra a lyžiarske strediska). 

 

 

Cieľom vzdelávania pracovníkov v kurzoch je získanie odbornej spôsobilosti na obsluhu jednotlivých druhov strojov z hľadiska BOZP a zároveň vyškoliť pracovníkov tak, aby dokázali ideálne nastaviť jednotlivé pracovné agregáty pre bezporuchovú prevádzku strojov. Precízna starostlivosť o zverené stroje spojená s dennou údržbou, zvyšuje rentabilitu prevádzky, šetrí pohonné hmoty a tak znižuje prevádzkové náklady a Vám prináša zisk. 

 

Disponujeme veľkou škálou výukových odborných filmov na obsluhu stavebných strojov, poľnohospodárskych strojov, motorových vozíkov, snežných pásových vozidiel a tým dokážeme spestriť školenia a pomocou počítačovej animácie vytvoríme rôzne modelové situácie pre správne nastavovanie jednotlivých pracovných ústrojenstiev. 

 

Kurzy a školenia realizujeme podľa Vašej požiadavky na celom území Slovenska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoalbum