Choď na obsah Choď na menu
 


Kurzy na obsluhu poľnohospodárskych strojov

 

09.1 Výchova a vzdelávanie zamestnancov na obsluhu vybraných

        poľnohospodárskych strojov a zariadení

 

Výchova a vzdelávanie zamestnancov na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v rozsahu najmenej 16 hodín obsahuje najmä:

I. časť:  Všeobecné požiadavky (podľa prílohy  č. 1 a  č. 10 vyhlášky MPSVaR SR č. 356/2007 Z.z.) týkajúce sa  obsluhy vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení.

II. časť: Osobitné požiadavky so zameraním na:

a)     problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci potrebnú na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení upravenú právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a všeobecné zásady bezpečnej práce s poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami,

 

b)     obsluhu, prevádzku a údržbu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení,

 

c)     kontrolu, prehliadky a skúšky vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení.

 

Výchova a vzdelávanie podľa II. časti je osobitne zameraná na tieto vybrané poľnohospodárske stroje a zariadenia :

   1. samochodné rezačky

   2. obilné kombajny

   3. špeciálne stroje na zber poľnohospodárskych plodín

    

   

Kurz môže absolvovať uchádzač :

  • vek nad 18 rokov
  •  je zdravotne spôsobilý
  •  je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny „T“  alebo „C"

 

Pracovníkovi, ktorý absolvuje kurz vystavíme písomný doklad, ktorý bude zaliaty v laminovacej fólii.

 

Doklad bude vydaný na dobu neurčitú v zmysle §16, ods. 3,  Zákona  NR SR č. 124/2006 Z.z. v platnom znení.

 

Kurzy, aktualizačné odborné prípravy a opakované školenia realizujeme po celý rok, podľa Vašej požiadavky aj na Vašom pracovisku.

 

Cena kurzu – dohodou.