Choď na obsah Choď na menu
 


Osvedčenia a oprávnenia

 • Menovací dekrét  MP SR č. 9/99 Skúšobný komisár

 

 • Osvedčenie  Národného inšpektorátu práce č. ABT - 0423107            Autorizovaný bezpečnostný technik

 

 • Osvedčenie AGROINŠTITÚT – Nitra č. 005 - 1999/L                                             Lektor strojov a zariadení

 

 • Oprávnenie Národného inšpektorátu práce č. VVZ - 0516/08-01.1 Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov

 

 • Oprávnenie Národného inšpektorátu práce č. VVZ - 0378/12-06.1 Výchova a vzdelávanie osôb na  obsluhu motorových vozíkov

 

 • Oprávnenie Národného inšpektorátu práce č. VVZ - 0221/12-08.1 Výchova a vzdelávanie zamestnancov na obsluhu stavebných strojov a zariadení

 

 • Oprávnenie Národného inšpektorátu práce č. VVZ - 0661/08-09.1 Výchova a vzdelávanie zamestnancov na obsluhu vybraných pol'nohospodárskych strojov

 

 • Preukaz skúšobný komisár ev. číslo 9/99

 

 • Preukaz lektor strojov ev. číslo 005-1999/L

 

 • Preukaz lektor motorových vozíkov ev. č. 120

 

 • Inštruktor AUTOŠKOLY, Inštruktorský preukaz ev. č. 004819