Choď na obsah Choď na menu
 


Kurz na obsluhu teleskopického manipulátora

Kurzy na všetky typy teleskopických manipulátorov

 

Výchova a vzdelávanie zamestnancov na obsluhu teleskopických manipulátorov so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci obsahuje najmä:

 

I. časť:   Všeobecné požiadavky týkajúce sa výkonu činnosti zamestnancov obsluhujúcich teleskopické manipulátory a nakladače.

II. časť:  Osobitné požiadavky so zameraním na :

a) problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci potrebnú na obsluhu teleskopických manipulátorov a nakladačov upravenú právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a všeobecné zásady bezpečnej práce so stavebnými strojmi a zariadeniami,

b) obsluhu, prevádzku a údržbu teleskopických manipulátorov a nakladačov

c) kontrolu, prehliadky a skúšky teleskopických manipulátorov nakladačov


Forma skončenia: písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

 

Pracovníkovi, ktorý absolvuje kurz vystavíme písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu stavebných strojov skupiny č. 9, ktorý bude zaliaty v laminovacej fólii.

Doklad bude vydaný na dobu neurčitú v zmysle §16, ods. 3, Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v platnom znení.

 

Kurzy, aktualizačné odborné prípravy a opakované školenia realizujeme po celý rok podľa Vašej požiadavky aj na Vašom pracovisku.


Cena kurzu - dohodou.

kurz-na-obsluhu-teleskopickeho-manipulatora-1.jpg

 

 

 

 

 

 

kurz-na-teleskopicke-manipulatory-003.jpg

 

 

 

 

 

 

Kurz môže absolvovať uchádzač :

  • vek nad 18 rokov
  •  je zdravotne a telesne spôsobilý
  • je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny „B“ alebo „T“  alebo „C"

 

Pracovníkovi, ktorý absolvuje kurz vystavíme písomný doklad na skupinu č. 9. Nakladacie a vykladacie stroje kolesové