Choď na obsah Choď na menu
 


Kurz na čelné traktorové nakladače

Kurz pre všetky typy čelných traktorových nakladačov na našom trhu.


 

Výchova a vzdelávanie zamestnancov na obsluhu nakladačov so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci obsahuje najmä:

I. časť:   Všeobecné požiadavky týkajúce sa výkonu činnosti zamestnancov obsluhujúcich nakladače.

II. časť:  Osobitné požiadavky so zameraním na :

a) problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci potrebnú na obsluhu nakladačov upravenú právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a všeobecné zásady bezpečnej práce so stavebnými strojmi a zariadeniami,

b) obsluhu, prevádzku a údržbu nakladačov

c) kontrolu, prehliadky a skúšky nakladačov


Forma skončenia: písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

 

Pracovníkovi, ktorý absolvuje kurz vystavíme písomný doklad, ktorý bude zaliaty v laminovacej fólii

na skupinu č. 9. Nakladacie a vykladacie stroje kolesové

 

Doklad bude vydaný na dobu neurčitú v zmysle §16, ods. 3, Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v platnom znení.

 

Kurzy, aktualizačné odborné prípravy a opakované školenia realizujeme po celý rok podľa Vašej požiadavky aj na Vašom pracovisku.


Cena kurzu - dohodou.