Choď na obsah Choď na menu
 


Rekvalifikačné kurzy pre uchádzačov o zamestnanie na obsluhu kombajnov a rezačiek

pre uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu RE-PAS „Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR" sú zamerané na obsluhu:

1. samochodné rezačky

2. obilné kombajny

3. špeciálne stroje na zber poľnohospodárskych plodín

 

09.1 Výchova a vzdelávanie zamestnancov na obsluhu vybraných

        poľnohospodárskych strojov a zariadení

 

Výchova a vzdelávanie zamestnancov na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v rozsahu najmenej 16 hodín obsahuje najmä:

I. časť:  Všeobecné požiadavky (podľa prílohy  č. 1 a  č. 10 vyhlášky MPSVaR SR č. 356/2007 Z.z.) týkajúce sa  obsluhy vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení.

II. časť: Osobitné požiadavky so zameraním na:

a)     problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci potrebnú na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení upravenú právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a všeobecné zásady bezpečnej práce s poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami,

 

b)     obsluhu, prevádzku a údržbu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení,

 

c)     kontrolu, prehliadky a skúšky vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení.

 

 

Rekvalifikačný kurzu môže absolvovať uchádzač o zamestnanie  v rámci Národného projektu RE-PAS „Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR:

  • vek nad 18 rokov
  • je zdravotne spôsobilý
  • je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny „T“  alebo „C"

 

Pracovníkom, ktorí absolvujú rekvalifikačný kurz vystavíme písomný doklad, ktorý bude zaliaty v laminovacej fólii.

 

Doklad bude vydaný na dobu neurčitú v zmysle §16, ods. 3,  Zákona  NR SR č. 124/2006 Z.z. v platnom znení.

 

Rekvalifikačné kurzy realizujeme po celý rok, aj mimo pracovných dní, podľa Vašej požiadavky aj na celom území Slovenska.

 

Cena rekvalifikačných kurzov – dohodou.