Choď na obsah Choď na menu
 


Kurz na motorové vozíky

 

 

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov obsahuje najmä:

 

I. časť: Všeobecné požiadavky podľa prílohy č. 1  a  č. 7 k vyhláške MPSVaR č. 356/2007 Z. z., týkajúce sa výkonu činnosti osôb na obsluhu motorových vozíkov

II. časť: Osobitné požiadavky

1. so zameraním na:

a) konštrukciu a funkciu motorového vozíka,

b) prevádzku motorového vozíka,

c) bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci s motorovým vozíkom,

d) základné pravidlá poskytovania prvej pomoci,

2. praktická časť so zameraním na:

a) prípravu a používanie motorového vozíka,

b) manipuláciu s materiálom,

c) kontrolu, údržbu a opravy motorového vozíka

 

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov podľa triedy, druhu a spôsobu riadenia motorových vozíkov obsahuje najmä:

 

A. Elektrické vozíky a vozíky so spaľovacím motorom plošinové, nízkozdvíhacie,

     vlečné a tlačné – ručne vedené (druh A)

B. Elektrické vozíky a vozíky so spaľovacím motorom plošinové, nízkozdvíhacie,

     vlečné a tlačné – s pákovým riadením (druh B)

C. Elektrické vozíky a vozíky so spaľovacím motorom plošinové, nízkozdvíhacie,

     vlečné a tlačné – s volantovým riadením (druh C) C.1 s vodičským oprávnením B, C, D, T C.2 bez vodičského oprávnenia

D. Elektrické vozíky a vozíky so spaľovacím motorom vysokozdvíhacie

     – ručne vedené (druh D)

E. Elektrické vozíky a vozíky so spaľovacím motorom vysokozdvíhacie

      – s pákovým riadením (druh E)

F. Elektrické vozíky a vozíky so spaľovacím motorom vysokozdvíhacie

   s nosnosťou do 5 ton – s volantovým riadením (druh W1)

   F. 1 s vodičským oprávnením B, C, D, T   F. 2 bez vodičského oprávnenia

G. Elektrické vozíky a vozíky so spaľovacím motorom vysokozdvíhacie

      s nosnosťou nad 5 ton – s volantovým riadením a vod. oprávnením B, C, D, T  (druh W2)

H. Elektrické vozíky a vozíky so spaľovacím motorom vysokozdvíhacie

     riadené zo zdvíhacej plošiny (druh G)

I. Špeciálne motorové vozíky podľa podmienok ustanovených výrobcom

    alebo dovozcom  motorových vozíkov (druh Z)

 


Pracovníkovi, ktorý absolvuje kurz vystavíme písomný doklad "Preukaz obsluhy motorového vozíka", ktorý bude zaliaty v laminovacej fólii.

 

Preukaz bude vydaný na dobu neurčitú v zmysle §16, ods. 3,  Zákona  NR SR č. 124/2006 Z.z. v platnom znení.

 

Kurzy, aktualizačné odborné prípravy a opakované školenia realizujeme po celý rok podľa Vašej požiadavky aj na Vašom pracovisku.

 

Cena kurzu – dohodou.