Choď na obsah Choď na menu
 


Kurz na obsluhu rezačiek

 

Výchova a vzdelávanie zamestnancov na obsluhu rezačiek so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci obsahuje najmä:

 

I. časť:  Všeobecné požiadavky (podľa prílohy č. 1 a  č. 10 vyhlášky MPSVaR SR č. 356/2007 Z.z.) týkajúce sa  obsluhy vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení.

II. časť: Osobitné požiadavky so zameraním na:

a)     problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci potrebnú na obsluhu rezačiek upravenú právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a všeobecné zásady bezpečnej práce s poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami,

 

b)     obsluhu, prevádzku a údržbu rezačiek

 

c)     kontrolu, prehliadky a skúšky rezačiek

 

 

Pracovníkovi, ktorý absolvuje kurz vystavíme písomný doklad, ktorý bude zaliaty v laminovacej fólii.

 

Doklad bude vydaný na dobu neurčitú v zmysle §16, ods. 3,  Zákona  NR SR č. 124/2006 Z.z. v platnom znení.

 

Kurzy, aktualizačné odborné prípravy a opakované školenia realizujeme po celý rok podľa Vašej požiadavky aj na Vašom pracovisku. 

 

Cena kurzu – dohodou.